जिन्दगीका बिसौनीहरु यसै बसे जस्तो लाग्छ...


जिन्दगीका बिसौनीहरु यसै बसे जस्तो लाग्छ|
मन भित्रका बिश्वाश आफैभित्र धसे जस्तो लाग्छ||

चाहनाहरु अनगिन्ति मनभित्रका किन  हो कुन्नि
फक्रिन नपाई फुलबारीमा यसै खसे जस्तो लाग्छ|
जिन्दगीका बिसौनीहरु यसै बसे जस्तो लाग्छ||मन नभैदिदो हो सजिने थिएनन् चाहनाहरु
चाहनारुपी बिषले  आफैलाई डसे जस्तो लाग्छ |
मनभित्रका बिश्वाश आफैभित्र धसे जस्तो लाग्छ||

सपनाको संसारभित्र रमाईदिने भित्रको मन
मनका चाहनाहरुले नै आज छुरी धसे जस्तो लाग्छ||

जिन्दगीका बिसौनीहरु यसै बसे जस्तो लाग्छ|
मन भित्रका बिश्वाश आफैभित्र धसे जस्तो लाग्छ||
·         बिजेश